Hornady L-N-L Classic Laddkit
4595 kr
Jaguargruppens kokbok
398 kr
Fauna Björnen Evo F40 Pro Stolryggsäck
1995 kr
Classic Pro Lerduvekastare
295 kr
Ultracom Hund-GPS 2016
5195 kr
Lafayette Micro 5 Jaktpaket
2195 kr2017-03-01 18:09:59
Vid 12-tiden på premiärdagen för årets licensjakt kunde 31-årige Daniel Jemth skjuta ett träat lodjur för sin 5,5-årige schillerstövare Rambo.
2017-03-01 17:06:29
Den som vill gå in och se hur många lodjur som fällts i licensjakten med hjälp av webbsidan hos Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) blir besviken. I 16-tiden på jaktens premiärdag var inte ett enda fällt lodjur registrerat, trots att hela kvoten var fälld i Gävleborg och att flera andra län hade skjutna lodjur inrapporterade.
2017-03-01 15:40:59
Redan på förmiddagen under den första lojaktsdagen i Gävleborg blåste länsstyrelsen av efter att det rapporterats in fem påskjutna lodjur. Hela kvoten på fem djur försvann på några timmar.
2017-03-01 15:20:23
Det är drivande och ställande hundar, inte fällor, som gäller i årets lojakt, där det sköts två lodjur redan på premiärförmiddagen i Västerbotten
2017-03-01 10:54:07
En skogsägare i Västmanland överklagade till kammarrätten i Stockholm att både länsstyrelsen och Förvaltningsrätten nekat skyddsjakt på älg Kammarrätten tycker att det var rätt beslut av tidigare instanser.
2017-03-01 07:00:00
Jordbruksmyndigheten i USA-delstaten Texas har beslutat att gift ska få användas för att komma tillrätta med förvildade svin. Men Texas jägare protesterar.
2017-02-28 15:28:20
Länsstyrelsen i Halland har publicerat en film på en lodjurshanne som brunstropar efter en hona. Sekvensen är tagen av en åtelkamera, som blivit ett allt viktigare redskap för inventeringar i brist på spårsnö.
2017-02-28 11:12:17
En snöfattig vinter har försvårat loinventeringen i Värmland. Uppskattningsvis finns tio familjegrupper, men det kan finnas fler och det återstår en dag av inventeringsperioden. De flesta lodjuren finns i trakterna av Karlstad, Forshaga, Deje, Fillipstad och Mangskog.