Winchester SRX Vulkan 30-06
7000 kr
Browning Bar Light 308 Win
7200 kr
Bettinzoli Silver Light Kal 12
6900 kr
Merkel KR1 30-06
14200 kr
Winchester 70 XTR .338 Win Mag
3900 kr
Sauer 100 9,3x62 gängad
8900 kr
Remington 700 BDL Väster 30-06
3900 kr
Husqvarna 1900 Special FFV .300 Win Mag
7500 kr
Carl Gustaf 1900 Sporter 6.5x55
5500 kr
Winchester 70, 308 Win
2800 kr
Weatherby Accumark MKV, Vänsterutförande, 300 Weatherby mag
9900 kr
Sako 85 Black Bear 9,3x62
15500 kr
Remington 700 LS SS 30-06
6500 kr
Winchester 670 30-06
3800 kr
Browning A1 Kal 12
10900 kr
Browning A-Bolt .338 WM
3900 kr
Cogswell & Harrison Victor 12/65 med sidolås
26500 kr
Krico Helstock 6.5x55
6500 kr
Remington 700 SPS DM 30-06
5800 kr
Renato Gamba London 12/70
27600 kr
Ruger M77 .243 Win
6000 kr
Varberger 717 30-06
4400 kr
Voere HDF Titan 308 Win
4700 kr
Weirauch HW 60 J 22 Win Mag
5800 kr
Blaser K95 Baronesse
77000 kr